TA+Zinc paste

ชื่อการค้า / Trade name : TA+Zinc paste

ชื่อสามัญทางยา / Generic name : TRIAMCINOLONE/ZINC OXIDE PASTE

 

ข้อบ่งใช้ / Indications

ลดการอักเสบ ระคายเคืองผิวหนัง ปกป้องผิวจากสารก่อระคายเคืองและความชื้น

Used to treat a variety of skin conditions (e.g., eczema, dermatitis, allergies, rash)

 

อาการข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นได้ / Adverse reactions

ระคายเคืองผิวหนังบริเวณที่ใช้ยา

Application site irritation

 

ข้อควรระวังในการใช้ยา / Precautions

 

 

Leave a reply