Tar shampoo

ชื่อการค้า / Trade name : Tar shampoo 130 ml

ชื่อสามัญทางยา / Generic name : Coal tar

 

ข้อบ่งใช้ / Indications

ใช้ในการรักษาโรคสะเก็ดเงินของหนังศีรษะและโรคขี้รังแคทั่วๆไป ช่วยบรรเทาอาการคันปรับความแห้งกร้านและการผลัดเซลล์ของผิวหนังศีรษะ

Treatment of dandruff and mild to moderate seborrhoeic dermatitis of the scalp

 

อาการข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นได้ / Adverse reactions

ผิวหนังบริเวณที่ใช้ยาบางลง เกิดการระคายเคืองได้ง่าย

Thin skin, irritated skin

 

ข้อควรระวังในการใช้ยา / Precautions

วิธีใช้ ให้หมักทิ้งไว้ประมาณ 5 นาที ก่อนที่จะล้างออก

Leave it for 5 minutes before washing

 

Leave a reply