Orfarin 5 mg tablet

ชื่อการค้า / Trade name : Orfarin 5 mg tablet

ชื่อสามัญทางยา / Generic name : Warfarin

 

ข้อบ่งใช้ / Indications

ออกฤทธิ์ต้านการแข็งตัวของเลือด ไม่ให้เลือดแข็งตัวง่าย มีจุดประสงค์เพื่อป้องกันการเกิดลิ่มเลือด ซึ่งอาจทำให้เกิดการอุดตันเส้นเลือดตามอวัยวะต่างๆ ของร่างกาย เช่น ที่สมอง หัวใจ เส้นเลือดที่แขน / ขา เป็นต้น

Orfarin is indicated for the Treatment of blood clots and/or to prevent new clots from forming in your body. Preventing harmful blood clots helps to reduce the risk of a stroke or heart attack.

 

อาการข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นได้ / Adverse reactions

คลื่นไส้ ลดความอยากอาหาร ปวดท้อง

Nausea, loss of appetite and stomach pain.

 

ข้อควรระวังในการใช้ยา / Precautions

ข้อห้ามใช้: ห้ามใช้ในระหว่างตั้งครรภ์ ภาวะที่มีเกล็ดเลือดต่ำ รวมไปถึงภาวะมีความเสี่ยงที่จะเกิดเลือดออก และภาวะการทำงานของตับบกพร่องอย่างรุนแรง

ข้อควรรู้ในการใช้ยา

 • รับประทานยาอย่างต่อเนื่องให้ตรงตามปริมาณ และวันที่กำหนด และควรทานในเวลาเดิมเหมือนกันทุกวัน ยกเว้นเมื่อมีอาการเลือดออกผิดปกติ เช่น มีเลือดออกตามไรฟัน มีรอยช้ำตามตัว เป็นจ้ำๆ มีจุดเลือดออกตามผิวหนัง โดยไม่ทราบสาเหตุ อุจจาระเป็นเลือด หรือเป็นสีดำ  ต้องหยุดรับประทานยาและมาพบแพทย์ทันที เพื่อตรวจดูระดับยาในเลือด
 • ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ก่อนใช้ยาอื่นๆร่วมกัน เนื่องจากยาบางชนิดอาจเกิดปฏิกิริยากับยาวาร์ฟาริน ซึ่งมีผลเพิ่มฤทธิ์หรือลดฤทธิ์ของยาวาร์ฟาริน ซึ่งเป็นอันตรายรุนแรงได้
 • อาหารบางชนิดมีผลต่อการออกฤทธิ์ของวาร์ฟาริน จึงควรรับประทานในปริมาณที่คงที่โดยเฉพาะอาหารที่มีวิตามินเคเป็นส่วนประกอบ เช่น กล้วย ส้ม ผักใบเขียว อาหารที่มีวิตามินอี สูง เช่น น้ำมันพืช น้ำมันปลา หรืออาหารเสริมที่มี แปะก๊วย โสม หรือ กระเทียม เป็นส่วนประกอบ
 • ไม่ควรดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบ
 • แจ้งให้แพทย์ และทันตแพทย์ ให้ทราบว่าท่านกำลังรับประทานยาวาร์ฟารินอยู่ โดยเฉพาะในกรณีที่จะต้องทำการผ่าตัด ถอนฟัน หรือต้องรับประทานยาอย่างอื่นเพิ่ม
 • หากเกิดอุบัติเหตุมีบาดแผล เลือดออกไม่หยุด ใช้มือกดตรงบาดแผลให้แน่น แล้วให้รีบพบแพทย์ทันที
 • มาพบแพทย์ตามนัด เพื่อเจาะเลือดดูฤทธิ์ของยาที่ให้ทุก 1-3 เดือน เพื่อปรับขนาดยาให้เหมาะสม

เมื่อลืมรับประทานยา: * ห้ามเพิ่มขนาดยา ที่รับประทานเป็น 2 เท่าโดยเด็ดขาด

* กรณีลืมรับประทานยา และ ยังไม่ถึง 12 ชั่วโมง ให้รีบรับประทานยาทันทีที่นึกได้ในขนาดเดิม

* กรณีที่ลืมรับประทานยา และ เลย  12 ชั่วโมง ไปแล้ว ให้ข้ามยาในมื้อนั้นไปเลย แล้วรับประทานยามื้อต่อไปในขนาดเดิม

การเก็บรักษา: เก็บไว้ในภาชนะบรรจุมิดชิดที่อุณหภูมิห้อง ห่างจากความร้อน แสงแดด และความชื้น

 

Contraindication: Allergy to this medicine, bleeding disorder, severe liver disease, pregnancy and dementia.

Patient Education:

 • Take Orfarin with or without food. It is very important to take Orfarin exactly as directed. Do not increase the dose, take it more frequently, or stop using it unless directed by your doctor.
 • Dosage is based on your medical condition, laboratory tests (such as INR), and response to treatment. Your doctor or other health care provider will monitor you closely while you are taking this medication to determine the right dose for you.
 • Warfarin interacts with many prescription, nonprescription, vitamin, and herbal products. Do not start, stop, or change the dosage of such medications without checking with your doctor or pharmacist first.
 • It is important to eat a balanced, consistent diet while taking warfarin. Some foods can affect how warfarin works in your body, especially foods high in vitamin K (such as broccoli, cauliflower, cabbage, and other green leafy vegetables, and green tea). Avoid drinking alcohol beverage.
 • To optimise the safe usage of warfarin, regular monitoring of the INR is essential. Do not miss any scheduled appointments.
 • Tell your doctor immediately if you have any signs of serious bleeding, including: unusual bruising, prolonged bleeding from cuts, frequent nosebleeds, pink/dark urine, coughing up blood, severe headache, unusual weakness, bloody/black stools, chest pain and shortness of breath.

Missed Dose: Take the missed dose as soon as possible. If it is nearing time for the next dose, skip the missed dose, do not double the dose to catch up. Keep a record of missed doses to give to your doctor or pharmacist. Contact your doctor or pharmacist if you miss 2 or more doses in a row.

Storage:  Store at room temperature away from heat, moisture and light in a tightly closed container.

 

Leave a reply