Nelapine 10 mg capsule

ชื่อการค้า / Trade name : Nelapine 10 mg capsule

ชื่อสามัญทางยา / Generic name : Nifedipine

 

ข้อบ่งใช้ / Indications

รักษาโรคความดันโลหิตสูง อาการเจ็บหน้าอกจากหัวใจขาดเลือด และอาจนำมาใช้รักษาโรคและอาการอื่นๆ

Treatment of hypertension, management of angina pectoris. It may also be used to treat other conditions.

 

อาการข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นได้ / Adverse reactions

มึนงง ร้อนวูบวาบ ปวดศีรษะ ความดันโลหิตต่ำ แขนขาบวม คลื่นไส้ ท้องผูก

Dizziness, flushing, headache, hypotension, peripheral oedema, nausea, constipation.

 

ข้อควรระวังในการใช้ยา / Precautions

 

Leave a reply