Cravit 250 mg tablet

ชื่อการค้า: Cravit 250 mg tablet

ชื่อสามัญทางยา: Levofloxacin 250 mg tablet


ข้อบ่งใช้

รักษาโรคติดเชื้อจากแบคทีเรีย


อาการข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นได้

เวียนศีรษะ ปวดศีรษะ นอนไม่หลับ คลื่นไส้ อาเจียน ไม่สบายท้อง ท้องเสีย อาการเหล่านี้ไม่รุนแรง และจะหายไปเมื่อหยุดยา หากพบอาการผิดปกติอื่นๆที่รุนแรง เช่น ผื่นขึ้น บวม หายใจลำบาก กล้ามเนื้ออ่อนแรง มีอาการชา ปวดแสบปวดร้อน หรือเสียวแปลบบริเวณปลายมือ ปลายเท้า มือสั่น กระสับกระส่ายมาก หน้ามืด ควรหยุดยาและปรึกษาแพทย์ทันที


คำแนะนำในการใช้ยา

รับประทานยานี้ห่างจากนม ผลิตภัณฑ์จากนม ยาเคลือบกระเพาะ อาหารหรือผลิตภัณฑ์ที่มีแคลเซียม หรือธาตุเหล็กเป็นส่วนประกอบ อย่างน้อย 2 ชั่วโมง

Leave a reply