Codeine

ชื่อการค้า / Trade name : Codeine 15 mg tablet

ชื่อสามัญทางยา / Generic name : Codeine

 

ข้อบ่งใช้ / Indications

ยาบรรเทาอาการปวด อาการไอ

Pain reliever and Cough

 

อาการข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นได้ / Adverse reactions

ง่วงซึม เวียนศีรษะ ปวดศีรษะ มึนงง อ่อนเพลีย ท้องผูก คลื่นไส้ อาเจียน เบื่ออาหาร ปากแห้ง

Drowsiness, Dizziness, Headache, Fatigue, Constipation, Nausea, Vomiting, Loss of appetite, Dry mouth

 

ข้อควรระวังในการใช้ยา / Precautions

>

Leave a reply