Banocin Powder

ชื่อการค้า / Trade name : Banocin Powder

ชื่อสามัญทางยา / Generic name : CLIOQUINOL, BACITRACIN, NEOMYCIN SULFATE, ZN STEARATE

 

ข้อบ่งใช้ / Indications

ใช้สำหรับโรยแผล แผลพุพอง แผลมีเชื้อ ใช้ทาหรือแต้มที่หัวสิว เพื่อรักษาอาการอักเสบของสิว

Surgical Dressings & Wound Care

 

อาการข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นได้ / Adverse reactions

ระคายเคืองผิวหนัง ผิวแสบไม้ ผิวแดง คัน

Skin irritation, Skin burning, redness, itching

 

ข้อควรระวังในการใช้ยา / Precautions

 

 

Leave a reply