Forteo

ชื่อการค้า / Trade name : Forteo (600 mcg/2.4 ml) Pen

ชื่อสามัญทางยา / Generic name : Teriparatide

 

ข้อบ่งใช้ / Indications

ยารักษาภาวะกระดูกพรุน

Osteoporosis

 

อาการข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นได้ / Adverse reactions

เวียนศีรษะ ปวดศีรษะ คลื่นไส้อาเจียน ปวดท้อง แคลเซียมในเลือดสูง

Dizziness, Headache, Nausea, Vomiting, Abdominal pain, Hypercalcemia

 

ข้อควรระวังในการใช้ยา / Precautions

>

Leave a reply