Ezerra cream

ชื่อการค้า / Trade name : Ezerra cream

ชื่อสามัญทางยา / Generic name : STIMU-TEX, SACCHARIDE ISOMERASE

 

ข้อบ่งใช้ / Indications

ครีมบำรุงผิวหน้าและผิวกาย

Helps to relieve symptoms of dryness, itchiness and inflammation.

 

อาการข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นได้ / Adverse reactions

 

 

 

ข้อควรระวังในการใช้ยา / Precautions

 

 

Leave a reply