Epipen

ชื่อการค้า / Trade name : Epipen Auto-Injector #

ชื่อสามัญทางยา / Generic name : Adrenaline

 

ข้อบ่งใช้ / Indications

รักษาอาการแพ้แบบรุนแรง

Treatment of anaphylaxis

 

อาการข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นได้ / Adverse reactions

หัวใจเต้นเร็ว ใจสั่น ปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน อ่อนเพลีย เหงื่อออก

Fast heartbeats ,Palpitation , nausea , vomiting , sweating , weakness

 

ข้อควรระวังในการใช้ยา / Precautions

 

Leave a reply