Dramamine 50 mg Tablet

ชื่อการค้า / Trade name : Dramamine 50 mg Tablet

ชื่อสามัญทางยา / Generic name : Dimenhydrinate

 

ข้อบ่งใช้ / Indications

ยาป้องกัน และรักษาอาการคลื่นไส้ อาเจียน เมารถ เมาเรือ และวิงเวียนศีรษะ

Treatment or prevent nausea, vomiting, motion sickness and vertigo

 

อาการข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นได้ / Adverse reactions

หัวใจเต้นเร็ว มึนงง ง่วงซึม ปวดศีรษะ นอนไม่หลับ เบื่อหน่าย กังวลใจ การมองเห็นไม่ชัดเจน ปากแห้ง หรือภาวะปากแห้งเหตุน้ำลายน้อย

Tachycardia, Dizziness, Drowsiness, Headache, Insomnia, Lassitude, Nervousness, Blurred vision and Xerostomia

 

ข้อควรระวังในการใช้ยา / Precautions

 

 

Leave a reply