• Victoza

  ชื่อการค้า / Trade name : Victoza (18 mg/3 ml) Prefilled Pen ชื่อสามัญทางยา / Generic name : Liraglutide   ข้อบ่งใช้ / Indications ยาลดระดับน้ำตาลในเลือด Antidiabetes   อาการข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นได้ / Adverse reactions น้ำตาลต่ำ (หน้ามืด เหงื่อออก ใจสั่น เวียนศีรษะ) หัวใจเต้นเร็ว ปวดศีรษะ คลื่นไส้อาเจียน ท้องเสีย ท้องผูก Hypoglycemia (Sweating, Hunger, Irritability or moodiness, Anxiety or nervousness, Headache) Nausea Vomiting diarrhea   ข้อควรระวังในการใช้ยา / Precautions

 • Trulicity

  ชื่อการค้า / Trade name : Trulicity Prefilled Pen (1.5 mg/0.5 ml) ชื่อสามัญทางยา / Generic name : Dulaglutide   ข้อบ่งใช้ / Indications ยาลดระดับน้ำตาลในเลือด Antidiabetes   อาการข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นได้ / Adverse reactions เป็นผื่นแดงบริเวณที่ฉีดยา ความอยากอาหารลดลง คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย อาการเหล่านี้พบได้ทั่วไปและไม่รุนแรง และอาการจะดีขึ้นหลังจากใช้ยาไปสักระยะหนึ่ง หากพบอาการน้ำตาลต่ำ (หน้ามืด เหงื่อออก ใจสั่น เวียนศีรษะ) กรุณาแจ้งให้แพทย์ทราบ Nausea, Vomiting, Diarrhea, Abdominal pain, Loss of appetite, Hypoglycemia (Sweating, Hunger, Irritability or moodiness,

 • Trilipix (135 mg) Tablet #

  ชื่อการค้า / Trade name : Trilipix (135 mg) Tablet # ชื่อสามัญทางยา / Generic name : Fenofibrate   ข้อบ่งใช้ / Indications ลดไขมันในเลือด Hypercholesterolemia   อาการข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นได้ / Adverse reactions ปวดท้อง ท้องเสีย คลื่นไส้ อาเจียน ปวดหลัง Abdominal pain , diarrhea , nausea , vomiting , back pain   ข้อควรระวังในการใช้ยา / Precautions –    

 • Trajenta Duo 2.5/500 mg tablet

  ชื่อการค้า / Trade name : Trajenta Duo 2.5/500 mg tablet ชื่อสามัญทางยา / Generic name : Linagliptin, Metformin   ข้อบ่งใช้ / Indications ยาลดระดับน้ำตาลในเลือด Antidiabetes   อาการข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นได้ / Adverse reactions น้ำตาลต่ำ (หน้ามืด เหงื่อออก ใจสั่น หิว), ท้องเสีย, ท้องอืด, คลื่นไส้ อาเจียน Hypoglycemia (Sweating, Hunger, Irritability or moodiness, Anxiety or nervousness, Headache), Increase body weight, digestive problems (nausea, vomiting, diarrhea,